Voor het maken van een afspraak

070 385 76 30

Klachtenregeling

Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wat uw ervaringen zijn geweest in onze praktijk. Door uw complimenten, opmerkingen, verbeterpunten of klachten kunnen wij de patiëntenzorg uitbreiden en/of verbeteren.

U kunt op verschillende manieren uw reactie of klacht kenbaar maken. Hiervoor kunt u gebruik maken van ons digitaal formulier “compliment of opmerking”.

Als u behoefte heeft aan derden, een neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen met als doel een oplossing te vinden.

Compliment of opmerking